Nieuwe robothand kan objecten zeer nauwkeurig manipuleren (video)

Het ADROIT Manipulation Platform

De ontwikkeling van robots gaat razendsnel. Zo zijn op het gebied van robotarmen de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Robothanden blijven tot nu toe echter achter. Het ADROIT Manipulation Platform moet hier verandering in brengen.

Het ADROIT Manipulation Platform is een robothand met vijf vingers, die is ontwikkeld door Vikash Kumar, Sergey Levine en Emanuel Todorov van de Amerikaanse Universiteit van Washington. Een dergelijke robothand kan objecten nauwkeurig oppakken en bewegen, door de mogelijkheid objecten met iedere vinger en ieder vingerkoortje te manipuleren.

Machine learning

De robothand maakt gebruik van machine learning om nieuwe taken te leren. Hierbij wordt iedere poging die de robothand doet om bijvoorbeeld een object op te pakken geanalyseerd, waarbij een model wordt ontwikkeld van de fysica die hierbij komt kijken. Op basis hiervan worden vervolgens de stappen uiteengezet die moeten worden doorlopen om een bepaalde taak uit te voeren.

In de onderstaande video worden de mogelijkheden van het ADROIT Manipulation Platform gedemonstreerd.