4D-PRO Connectivity maakt Auto-Ident tot ‘More than a Vision’

foto-2-IM0050127

Toen de uitvinders Silver en Woodland in 1949 hun eerste variant van de barcode registreerden, zullen zij onmogelijk hebben kunnen voorzien dat pakweg 70 jaar later de codes op producten belangrijker zouden zijn dan de benaming ervan. Ook de impact op retail, logistiek en andere branches zal hun voorstelling te boven zijn gegaan.

Dat de oorspronkelijk rond uitgewerkte code veranderde in een 1D-streepjescode lijkt als je terugkijkt niet meer dan logisch. Immers de 2e dimensie voegde destijds weinig waarde toe en was met de toen beschikbare techniek complex om te lezen. Iets wat ingrijpend veranderde toen digitale camera’s en analyse van digitale beelden hun entree maakten. Nieuwe 2D-codes - zoals Data-Matrix of QR - bieden mogelijkheden om veel meer informatie in de code te verwerken. Innovaties die nieuwe toepassingen openden voor het gebruik van coderingen. Naast een oorspronkelijk identificatienummer, vaak de productcode, kwam er ruimte beschikbaar voor gegevens als batchnummers, fysieke eigenschappen of de volledige productnaam.

Nieuwe mogelijkheden

foto-3-IM0053720 Scantunnel met meerdere lijncamera’s voor codescannen en tekstherkenning (OCR)

In productieprocessen opende dit nieuwe mogelijkheden. Data-Matrixcodes op bijvoorbeeld machineonderdelen bieden controle bij assemblage en blijven gedurende de productlevensduur uniek te traceren sleutels voor kwaliteitsbeheer. Maar ook gebruikers zoals marketeers omarmden codering met QR-codes. Voor hen tools om klanten naar hun websites te leiden en met codes potentiële klanten te profileren of zelfs te identificeren.

Naast visuele codering van producten zien we dat in het werkveld ‘Auto-Ident’ ook RFID aan belang wint. Oplossingen die met programmeerbare tags, niet zichtbare productcodes weergeven.

Anders dan je mogelijk zou verwachten, leiden nieuwe codesystemen niet echt tot vervanging van hun voorgangers. Veel meer zijn de toepassingen van Auto-Ident gegroeid en bestaan de diverse systemen naast elkaar: elk met hun eigen specifieke toepassingen en kenmerken. Een oordeel wat het beste systeem is valt hierdoor niet eenvoudig te geven. Vaak is het beter uit te gaan van de specifieke toepassing.

Auto-Ident portfolio

SICK heeft door de tijd heen een Auto-Ident portfolio opgebouwd dat zich niet beperkt tot één type oplossing. Als producent van optisch-elektronische scanners was SICK er in 1967 al vroeg bij met de eerste barcodelezers. Tot de dag van vandaag zijn wensen alsnog sneller en beter codes te scannen redenen voor productinnovaties. Ook nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld het scannen van barcodes in laboratorium¬machines, zijn inspiratie voor nieuwe miniatuurscanners. Daarbij lenen bar­codes zich uitstekend voor het scannen van bewegende producten en goederen zoals dit bijvoorbeeld op conveyors gebeurt. De combinatie van optische voordelen (grote leesbreedte, hoge scherptediepte en smal leesvenster), hoge snelheden van producten en relatief lage kosten maken dat barcodescanners in veel nieuwe installaties worden ingezet.

Grote verschillen

De sprong van barcodelezen naar 2D-code scannen lijkt soms eenvoudig, maar zelfs als het gaat om barcodes scannen met een 2D-scanner zijn er grote verschillen. Waar optische criteria als belichting en scherptediepte met barcodescanners relatief makkelijk zijn in te ­vullen, stelt 2D-codelezen hieraan veel hogere eisen. Iets wat ook geldt voor aandachtspunten als grootte van het leesvenster en contrast, om nog maar te zwijgen van beweging van de goederen en producten. Is beweging bij barcode scannen een welkom gegeven: bij 2D-codelezen kan het een uitdaging zijn.

foto-1-GA_MoreThanAVision_K Om gebruikers flexibiliteit te bieden qua aansluiting en interfacing biedt SICK 4D-Pro als universeel aansluit­platform. Eén standaard voor het aansluiten van Auto-IDsensoren ongeacht de technologie.

Adviseurs van SICK worden daarom vaak betrokken in vraagstukken hoe codes zich in praktische situaties het best laten lezen en welke scanner het beste zal presteren. Hierbij kunnen zij putten uit een breed portfolio met intelligente scanners. Hun adviezen lopen in de praktijk sterk uiteen. Soms voldoet een eenvoudige handscanner, soms is een geavanceerde scantunnel waarin diverse lijnscanners snel voorbijrazende goederen belichten en scannen de uitkomst. Vaak ligt het ergens hier tussenin en zijn klanten gebaat bij een slimme camera­-codelezer die, al dan niet met ingebouwde verlichting, de klant betrouwbaar gelezen codes als resultaat geeft. De LECTOR-camera’s van SICK zijn speciaal hiervoor ontwikkeld. Ze laten zich eenvoudig configureren voor complexe leesopdrachten en ondersteunen alle gangbare codesystemen. Met diverse uitvoeringen en accessoires zijn de optische eigenschappen eenvoudig aan te passen voor optimale leesprestaties in iedere opstelling.

Hoewel de investeringen voor een 1D-code

oplossing lager zijn dan die van een 2D-oplossing, kiezen SICK’s klanten steeds vaker voor voordelen als omni-directioneel kunnen lezen, foutreductie in 2D-codes en de mogelijkheid meer data uit een 2D-code te lezen. Niet altijd om dit direct toe te passen, vaak ook om klaar te zijn voor ontwikkelingen in hun branche. Met SICK zijn zij verzekerd van goede oplossingen voor nu en de toekomst. Als innovatieve producent blijft SICK-sensoren voor code scannen vernieuwen en verbeteren.

Nieuwe toepassingen

Op het gebied van Auto-Ident verwacht SICK op termijn veel nieuwe toepassingen met RFID. Als technologie biedt RFID unieke kenmerken ten opzichte van optisch codelezen en maakt het nieuwe toepassingen mogelijk. Enerzijds zijn dit voor de hand liggende voordelen als codes kunnen lezen zonder zicht. Bijvoorbeeld een onderdeel met tag ‘scannen’ in het verfproces of een tag op het chassis van een auto in een assemblageproces. In het verlengde hiervan liggen toepassingen als bulkreading van producten in doos of goederen op pallets waarbij richtingsdetectie aangeeft of goederen het magazijn in- of uitgaan.

foto-4-IM0051498 De RFID-tag als digitaal paspoort van een auto in wording

Anderzijds zijn tags niet beperkt tot het weer­geven van (enkele) productgegevens. Tags laten zich lezen en beschrijven en bevatten voldoende ruimte voor een database van het specifieke product. In plaats van een code die in een database verwijst naar kenmerken en historie, kan de tag dus zèlf de gegevens bevatten over de route of productiestappen die het product moet volgen of die het product heeft gevolgd. Met dit scala aan nieuwe mogelijk­heden voor ogen biedt SICK een RFID-portfolio met zenders en antennes voor zowel de HF- en UHF-band. Met bijbehorende radiocertificeringen biedt SICK voor uiteenlopende RFID-uitdagingen waar ook ter wereld passende oplossingen.

Meer weten? Heeft u een Auto-Ident vraagstuk?

In het SICK Test- en Trainingscentrum kunt u terecht voor demonstraties, testen en advies. Ook een bezoek van onze adviseur op uw locatie is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met 030-204 40 00 of kijk op www.sick.nl