Bijeenkomst IoT security en veiligheidseisen

IoT

Er is veel te doen rondom de digitale veiligheid van Internet of Things (IoT) producten. NEN organiseert, in samenwerking met Agentschap Telecom en het ministerie van EZK, een bijeenkomst over Internet of Things (IoT) security en de wettelijke eisen op 6 november. 

Nederland maakt zich in de EU sterk voor het stellen van wettelijke minimum digitale veiligheidseisen aan IoT-apparaten via de Europese richtlijn voor radio apparatuur (de Radio Equipment Directive, RED). De Europese Commissie is recent gestart met consultatie naar dit onderwerp. Deze consultatie, de laatste ontwikkelingen rondom RED en de Cyber Security Act (CSA) komen tijdens deze bijeenkomst aan bod. 

RED veiligheidseisen

De Europese Commissie heeft voor de veiligheidseisen van de RED een openbare consultatie gestart, waaraan publiek en belanghebbenden kunnen bijdragen. De Europese Commissie stelt hierin vragen over veiligheidseisen voor IoT-producten, de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy, en de bescherming tegen fraude in die apparatuur.

Er is zowel een openbare raadpleging voor consumenten en publiek als een gerichte raadpleging voor experts (fabrikanten, consumentenorganisaties en kennisinstituten). Tot 15 november 2019 kan hiervoor input worden gegeven. 

Wettelijke verplichting

De resultaten van de consultatie worden door de Europese Commissie gebruikt om te bepalen of op lange termijn de RED-veiligheidseisen gaan gelden voor IoT-apparaten in de Europese Unie. Producten die niet aan de minimumeisen voldoen, worden dan van de markt gehaald. Het Agentschap Telecom houdt in Nederland toezicht op de eisen die gelden onder de RED. 

Aanmelden bijeenkomst

Interesse in de bijeenkomst over de consultatie, ontwikkelingen rondom IoT security en RED? De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 november van 13.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden hiervoor kan via NEN Evenementen. Geïnteresseerden kunnen ook online via de Europese Commissie input geven tot 15 november 2019.