Slim op weg naar futureproof maritieme maakindustrie

Marnix Krikke

Binnenkort verschijnt de nieuwe sectorstrategie ‘Slim navigeren naar een futureproof maritieme maakindustrie’ van Netherlands Maritime Technology (NMT). De spreekwoordelijke ‘start- en landingsbaan’ worden er uitgebreid in omschreven. "De reis naar 2030 is er één met vele kansen en uitdagingen. En hoewel de maritieme maakindustrie een aantal donkere wolken zal moeten trotseren, ligt er een positieve glans over het maritieme avontuur.", zegt Marnix Krikke, Innovation & Human Capital Director bij NMT, in een vooruitblik op de nieuwe sectorstrategie.

De sectorstrategie richt zich op vijf focusgebieden. De eerste drie zijn: 1) Markt: een ijzersterke concurrentiepositie, 2) Energietransitie: bouwers van de schoonste schepen ter wereld, 3) Digitalisering: bouwers van de slimste schepen ter wereld. De ambities rond deze thema’s kunnen alleen worden behaald door inzet op de aanvullende focuspunten; 4) Human Capital: aantrekkelijke werkgever en voldoende vakmensen en 5) Ketensamenwerking: samen slim en flexibel.

Maatschappelijke vragen

Een goede visie op de toekomst opent letterlijk deuren. Krikke: “We hebben heel goed gekeken naar de maatschappelijke vraagstukken en hoe wij als sector daarin een rol kunnen spelen. Er kwamen verrassende inzichten uit. We kunnen écht het verschil maken op de gebieden duurzaam transport, voedselwinning op zee (naast visserij ook aquafarming), mineralenwinning op de zeebodem, energiewinning en energie-infrastructuur op zee, kustbescherming en veiligheid (marine & kustwacht).”

Palet aan kansen

“Er valt nog heel veel te winnen op het gebied van slim bouwen, verbeterd procesmanagement en het drastisch terugbrengen van faalkosten. We moeten efficiënt samenwerken en produceren in de complete keten. Een heel praktisch voorbeeld is inzet van robots. Circulariteit is ook een kans. Het schoner bouwen met het oog op het in de toekomst kunnen hergebruiken van de materialen. Een grotere rol spelen in de levenscyclus van een schip biedt ook interessante mogelijkheden. Het is een wens die ook steeds vaker speelt bij klanten van onder meer superjachtwerven. Leasing constructies bieden ook een kans betrokken te blijven bij de gebruiker en vormen een antwoord op het dikwijls lastige financieringsvraagstuk.”

Footprint onder vergrootglas

Krikke benoemt daarnaast een andere belangrijke ontwikkeling. De wereldwijde vloot is immers aan het verouderen. “Vanaf 2025 verwachten we een grote verduurzamingsgolf. De footprint van een schip ligt meer dan ooit onder een vergrootglas. Bouw van duurzame schepen wordt regel in plaats van uitzondering.”