CE Delft voorspelt banengroei door groene waterstof

Waardeketen waterstof

Groene waterstof zal een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Nederland. De arbeidsvraag ligt in 2030 tussen de 6.000 en 17.300 fte en in 2050 tussen de 16.400 en 92.400 fte. Dit concludeert het onafhankelijke onderzoeksinstituut CE Delft in een update en uitbreiding van een eerder onderzoek uit 2018. De banen variëren van werk in onderzoek en ontwikkeling tot bouw en onderhoud.

Voor een deel gaat het om de vervanging van bestaande banen, maar de groene waterstofeconomie zorgt ook voor een groot aantal additionele banen. Volgens de onderzoekers tonen verschillende studies aan dat Nederland wel flink moet investeren in zowel technisch beroepsonderwijs als om- en bijscholing om de ambities op klimaatgebied te halen. “Nu al slagen veel bedrijven in de onderzochte sectoren er niet in om het juiste, gekwalificeerde personeel te vinden om de energietransitie te realiseren in het beoogde tempo.”

Gehele waardeketen

De onderzoekers keken naar de gehele waardeketen van groene waterstof. Ze berekenden de eenmalige banen uit bijvoorbeeld de aanleg van windparken op zee voor opwekking van groene stroom voor elektrolyse en de bouw van waterstoffabrieken voor het produceren van waterstof. Daarnaast becijferden ze het aantal structurele banen voor onderhoud en exploitatie. CE Delft onderscheidt hierbij twee scenario’s: een scenario met minimale toepassing en minimale (Nederlandse) productie van groene waterstof en een scenario met maximale toepassing en productie in Nederland.

“We staan voor een splitsing. Bij welk scenario we uiteindelijk in de buurt komen, hangt mede af van beleidskeuzen en maatregelen”, zegt onderzoeker Cor Leguijt van CE Delft. De productie en het gebruik van groene waterstof in Nederland hangt in de studie samen met de bijbehorende vraag naar arbeid. Een keuze voor forse binnenlandse productie leidt tot meer gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving en op de lange termijn tot meer werkgelegenheid. Vooral de inzet van groene waterstof bij het verwarmen van huizen en voor het wegtransport levert veel werk op. Wel gaat het hierbij vaak om vervangende banen.

Initiatief van Shell

Het nieuwe rapport, dat op initiatief van Shell werd geschreven, is een update en uitbreiding van het onderzoek dat CE Delft in 2018 deed naar de effecten van groene waterstof op de werkgelegenheid. “In een klimaatneutraal energiesysteem is er een grote rol weggelegd voor een energiedrager waarbij bij verbranding geen CO₂ vrijkomt, zoals groene waterstof. Dan is het goed om te weten welke kansen er zijn voor de werkgelegenheid en wat er nodig is om die groene banen ook echt te realiseren”, zegt Ruben van Grinsven, Manager Integrated Hydrogen Projects van Shell.