Remote de fabriek in

Pump overview op tablet

Covid-19 dwingt ook de industriële wereld om te versnellen als het gaat om het op afstand inzicht krijgen in de actuele situatie op de fabrieksvloer en het werkterrein. In dit interview deelt Tjeerd Zwijnenberg, sinds 2013 werkzaam als Strategic Account Executive bij OSIsoft, zijn ervaringen wat betreft de adoptie van het remote werken in uiteenlopende sectoren.

Al voor Covid-19 was bij een heleboel bedrijven remote werken mogelijk, vertelt Tjeerd Zwijnenberg. “Maar ook de organisaties waarbij dat nog niet de standaard was, zien zich nu gedwongen die kant op te gaan. De uitdaging is om inzicht te krijgen in de productieprocessen en onderhoudssystemen en daarvoor is toegang tot de real-time process data noodzakelijk. Bedrijven die reeds de realtime operationele data infrastructuur van OSIsoft (‘het PI systeem’, red.) gebruikten, konden vanuit huis de mensen op de shop floor ten dienste zijn. Veel site managers willen het aantal operators op de shop floor minimaliseren en fysieke scheidingen maken tussen units in fabrieken, om veiligheidsrisico’s in te perken. Mensen die verantwoordelijk zijn voor procesoptimalisatie mogen niet meer in de fabriek zijn, en nu met corona ook niet op de kantoren.”

“Vergelijk je de olie- en gas en powerplants met aan de andere zijde de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, dan zie je dat de laatste nu grotere uitdagingen hebben. Een firewall krijg je niet binnen een paar weken open, als je daar niet al op voorbereid was. In de procesindustrie waren ze dat wel. Ze hebben PI Vision op hun smart phone en kunnen vanaf welke plek dan ook de mensen in operations ondersteunen. Er wordt meer thuisgewerkt en ze hoeven minder te reizen. In de voedingsmiddelenindustrie begint men dit nu ook te leren en de farmacie maakt grote stappen. Ook de transportwereld en de scheepsbouwers zien de nieuwe mogelijkheden.”

“Voor de komst van PI Vision gebruikten onze klanten PI Process Book, een tientallen jaren oude ‘thick client’ oplossing”, zo vervolgt Zwijnenberg. “Het moet één voor één op elke pc en laptop geïnstalleerd worden en qua beveiliging is het wat lastiger. Daarvoor in de plaats is de hedendaagse ‘thin client’ gekomen. Ieder device dat HTML 5 ondersteunt, inclusief de smart phone en de tablet, kan toegang hebben tot de visualisatieserver van PI Vision. Ook is het intuïtiever en kunnen gebruikers meer naar eigen wens aanpassen zonder de hulp van een IT specialist.”

Operations data platform

Het hart van deze technologie is nog steeds de historian. Zwijnenberg: “Het moderne PI systeem noemen we een industrieel of operations data platform, dat is de historian met daaromheen verschillende schillen van geïntegreerde functionaliteit. Vroeger had je een subject matter expert nodig om naar de data te kijken. Sommige operators en engineers konden deze data in de vorm van tags nog wel begrijpen, maar afdelingsmanagers en procesverbeteraars hadden ondersteuning nodig bij het opvragen en doorgronden van de benodigde data. In het moderne systeem kunnen ze echter zelf op zoek en zien dan herkenbare dingen zoals een pomp en een flow, op een gestructureerde manier. Met de onderliggende parameters (tags) worden ze niet lastiggevallen. Het is een mensvriendelijke manier om zelfstandig met data om te gaan. Zonder verstand te hebben van de procesparameters of IT-systemen kunnen ze met het begrijpelijke logische model trends, grafieken en plaatjes bouwen die zicht geven op de real time situatie van de shop floor. ‘No Code’ noemen we dat.”

Kwaliteitsprobleem oplossen

Op de vraag wie dan behoefte heeft aan het zelf kunnen aanpassen van weergaves en waarom, antwoordt Zwijnenberg: “Uiteenlopende rollen in de fabrieken. Denk aan operators, proces engineers, mensen verantwoordelijk voor procesverbetering, energiemanagement, kwaliteit, en Energy, Health & Safety medewerkers. Dit is ook in lijn met de toenemende vraag naar kenniswerkers. Is er een issue in de plant dan willen ze daar snel in real time naar kijken. Sommige procesengineers kunnen in de SCADA en de Process Control-systemen wel displays aanpassen, maar vaak is daar toch de hulp van de leverancier bij nodig en dan gaan er dagen overheen voordat de wijziging is doorgevoerd. Nu kan je echter zelf, in minuten, een display bouwen uit verschillende databronnen.”

‘Operations data platform is een mensvriendelijke manier om zelfstandig met data om te gaan’

“Stel: je hebt een kwaliteitsprobleem en je ziet het mislopen. Dan kan je meteen een e-mail sturen met daarin een link naar de weergave en bijbehorende parameters. De ontvanger kan rechtstreeks naar de actuele situatie kijken. Site managers hebben weer behoefte aan andere gegevens en stellen hun eigen dashboards samen die zicht geven op de real time brondata, uitgedrukt in bijvoorbeeld Key Performance Indicators of Key Operational Parameters. Ze willen een overzicht in plaats van alle details. Willen ze weten hoeveel energie er in de laatste run is verbruikt, dan selecteren ze zelf de data. Ze kunnen zelfs tot op het tag niveau inzicht krijgen, hetgeen de diepte van data wordt genoemd.”

Single version of truth

“In bedrijven die nog niet zo ver zijn zie je vaak dat Excel wordt misbruikt als wijdverbreide Big Data tool. Ze maken er nog graag rapportages in, dat zijn ze gewend. Maar er zijn bedrijven die binnen een x aantal jaren Excel willen gaan uitfaseren om medewerkers te dwingen professionele tools te gebruiken. Niet alleen als gevolg van de huidige pandemie. Ook de hiervoor al bestaande problemen met vergrijzing  en pensionering van medewerkers speelt hierbij een rol. Voor collega’s is het vaak niet inzichtelijk hoe iemand de datasheets heeft opgebouwd en dus is het een groot risico voor bedrijven om al die intelligentie in spreadsheets te stoppen. Het is beter om één goed gemanaged en beveiligd bronsysteem te hebben zodat iedereen kijkt naar de ‘single version of the truth’, voorzien van een voor iedereen begrijpelijke context”, aldus Zwijnenberg.

Inspectie van zonnedaken met de gegevens op de tablet (beeld: PI Vision). Tekst gaat verder onder foto.

Iinspectie zonnedaken

Centraal bronsysteem

Een andere ontwikkeling volgens Zwijnenberg is dat – vanwege kostenbesparingen en een gebrek aan gespecialiseerde engineers en data scientists – de experts verdwijnen van de shop floor en in centrale teams gaan werken. “Vanuit het hoofdkantoor kunnen ze in real time meekijken en hun eigen displays maken op de brondata. Ze zien dezelfde data als de operators, maar dan geplaatst in een door hunzelf gekozen context die nodig is voor interpretatie en analyse. Dat betekent wel dat de fabrieken openheid moeten geven aan het hoofdkantoor. Vaak is dat een grote belemmering.”

‘In bedrijven die nog niet zo ver zijn zie je vaak dat Excel wordt misbruikt als Big Data tool’

“Operators willen liever niet dat er over hun schouder wordt meegekeken. Vanuit het hoofdkantoor proberen ze standaarden en templates uit te rollen. Vooral in de farmacie en voedingsmiddelenindustrie zie je dat ze – vanwege track & trace-eisen – iedere toetsaanslag willen registreren. Dat mag je niet gebruiken om de prestaties van operators onderling te vergelijken. Je zal dus moeten uitleggen dat dit nooit tegen de individuele operator zal worden ingezet, maar het biedt wel inzicht in de benodigde groepstrainingen om de processtandaardisatie te verbeteren. Zodat de kwaliteit minder afhankelijk is van afzonderlijke shifts.”

En de beveiliging dan? “Zo’n centraal bronsysteem dat vanuit huis en waar dan ook met een smart phone of een tablet benaderd kan worden, is goed te beveiligen”, stelt Zwijnenberg. “In een bedrijf als Shell hebben 25.000 medewerkers toegang tot de visualisatietool. Er zijn tienduizenden displays in gebruik, zowel door mensen in lokale als in centrale functies. Je kunt per rol rechten geven en ervoor zorgen dat slechts een beperkt aantal mensen specifieke tags mag zien of wijzigen.”

Doorontwikkeling PI Vision

Wat voor een nieuwe ontwikkelingen mag de markt nog verwachten? “We blijven PI Vision door ontwikkelen”, vertelt Zwijnenberg. “Onlangs zijn bijvoorbeeld ad hoc calculaties mogelijk gemaakt en men kan nu werken met meerdere tijd ranges voor trends in een display.”

Over de overname van het bedrijf OSIsoft door AVEVA (tegenwoordig onderdeel van Schneider Electric, red.) mag Zwijnenberg nog niets loslaten. Het integratieproces is in volle gang.